Průmyslová budova
Trubky a tlak
Průmyslová budova
Vkládání obilí do mixeru
Svařování
Úspory energie kalkulačka

DOTACE

až 80 %

pro firmy

Program:

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III.

 

Zahájení příjmu: 13.1. 2020

Ukončení: 31.8. 2020

Celková alokace: 500 000 000 Kč

ENERGETICKÁ PŘEDINVESTIČNÍ ROZVAHA

produkce a cena instalace, výpočet výše podpory a hodnotících kritérií - zdarma

Bezplatné konzultace a rozvahy jsou poskytovány za finanční podpory Programu EFEKT 2020 - Energetická a konzultační střediska EKIS

 

PODMÍNKY

DOTACE

Porpora pro celou ČR mimo hl. m. Prahy

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 

Malé, střední podniky a velké podniky 

s.r.o., a.s., OSVČ, družstva, národní podniky, státní podniky

MÍRA PODPORY

 

malý podnik do výše 80 % ZV

střední podnik do výše 70 % ZV

velký podnik do výše 60 % ZV

VÝŠE PODPORY

 

2 mil. - 100 mil. Kč  jeden projekt

OBORY PODNIKÁNÍ

 

Zpracovatelé, Technologie, Stavebnictví, Obchod a služby,  Zdravotnictví, Zemědělství, Rybářství a lesnictví, jiné

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 

1. Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu pro vlastní spotřebu podniku
2. Měrné investiční náklady na instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny
3. Bonifikace za podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny určenou pro vlastní spotřebu podniku na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny
​4. Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

PODMÍNKY PŘIJATELNOSTI

 

1. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; 

2. Žadatel musí  prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům
3. Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 5 žádostí o dotaci

 
 

PODPOROVANÉ

AKTIVITY

- instalace fotovoltaických systémů

- instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

PODMÍNKY

PODPORY

- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

- nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace

- nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů

není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách

- v rámci této výzvy lze na jeden  subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci

- projekt nebude podpořen, pokud bude mít způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ

1/4

Jsme společnost nabízející komplexní řešení. Jsme držiteli příslušných oprávnění a kvalifikací MPO pro zpracovávání energetických studií a posudků a držitelé autorizace ČKAIT pro pozemní a vodohospodářské stavby, stavby krajinného inženýrství i projekce technického zařízení budov.

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

Vyhotovíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení i pro poptávkové řízení dodavatele. Zajistíme stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů. Nabídneme také technický dozor.

ENERGETICKÝ

POSUDEK

Zpracujeme Energetický posudek vč. autorizace Energetického specialisty. Z posudku budou vyčísleny předpokládané náklady, výše dotace, úspora energie a provozních nákladů.

 

PODÁNÍ

ŽÁDOSTI O DOTACI

Provedeme Vás celým procesem přípravy žádosti o dotaci. Postaráme se o bezchybné výběrové řízení na dodavatele a postaráme se o zdárné vyplacení dotace na Váš účet.

 

NAŠE

SLUŽBY

 

KONZULTACE

ZDARMA

Bezplatné konzultace jsou poskytovány za podpory MPO - Programu EFEKT 2018 v rámci konzultačních středisek EKIS.

destovka_profile_500x500_3.png

Janáčkovo nábřeží 1153/13

Praha 5, 150 00

Email: info@mpo-uspory.cz
Tel:  +420 778 008 114

NAŠE ADRESA

9:00 - 17:00 

Pondělí - Pátek

OTEVÍRACÍ DOBA
KONTAKTUJTE NÁS - KONZULTACE ZÁMĚRŮ
 

Anylopex plus s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5

© 2019 Anylopex plus s.r.o. 

Proudly created by PS

  • Facebook Social Icon
  • Instagram sociální Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon